Thiết kế web chuyên nghiệp

Thẻ: Thép hộp vuông 50×50

  • Thép hộp vuông 50×50 quy cách chi tiết

    19-10-2021 Xây dựng

    Thép hộp vuông 50×50 còn được phân theo độ dày của thép hộp như 0,8ly ; 1ly ; 1,2ly ;1,4ly ; 1,8ly ; 2 ly ; 2,3 ly ; 2,5ly ; 3ly ; 3,5ly ; 4ly ; 5ly ; 6ly. Vì được phân theo độ dày như vậy lại càng thuận tiện hơn trong...

    Chi tiết